กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
สำนักงานศาลยุติธรรมจับมือธนาคารและสถาบันการเงินทั่วประเทศ ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาที่ผิดสัญญาประกันต่อศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอายัดเงินได้ทันท่วงที นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” “ศาลยุติธรรม New Normal” อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาสายตรงครั้งแรก! ถึงเรือนจำยกระดับเข้าถึงความยุติธรรมแก่จำเลยที่ถูกคุมขัง ประธานศาลฎีกา จัดตั้ง 4 โครงการบรรเทาความเดือดร้อนคู่ความและประชาชน ปรับลดเงินประกันตัว ฯ ให้สอดคล้องช่วงวิกฤตโควิด-19 ศาลยุติธรรมทั่วประเทศติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรับมือเหตุร้ายภายในศาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล

COJ News
InfoGraphic
Podcast
image
image
image
image
image
image