กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
29 ศาลนำร่อง ให้บริการประชาชนยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ e – Filing 24 ชั่วโมง เริ่มใช้ 3 มิถุนายน 2564 คำแถลงต่อสื่อมวลชน กรณีคดีภาษีของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ของ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม “ประธานศาลฎีกา” ลงนามแต่งตั้ง 4 ผู้พิพากษาชั้นฎีกา-อุทธรณ์ เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงปมกรณีภาษีโตโยต้า ผิด-ไม่ผิดวินัย โฆษกศาลยุติธรรม ย้ำศาลพร้อมพิสูจน์ความจริงสร้างความเชื่อมั่นทุกทาง ศาลแพ่งจัดทำโครงการ Walk & Drive Thru vs COVID -19 เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม นั่งประธานคณะทำงานตรวจสอบ-ติดตามข่าว คดีโตโยต้า คำสั่งตั้งคณะทำงานย้ำถือเป็นเรื่องด่วน

COJ News
InfoGraphic
Podcast
image
image
image
image
image
image