กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แถลง 2 ปีเผชิญโควิด ใช้เทคโน ฯ ระบบออนไลน์ SMART COURT จัดการคดีไม่คั่งค้าง ปี 2565 ต่อยอดดูแลผู้บริโภควิถีใหม่ ตั้งแผนกซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ฟ้องผ่านระบบ e-Filing ได้ พร้อมให้ศูนย์ TBMC ไกล่เกลี่ยคดีหนี้การเงิน/ครัวเรือน ย้ำความยุติธรรมเข้าถึงง่าย ศาลพร้อมเป็นที่พึ่งประชาชนทุกทาง สรุปยอดคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ โฆษกศาลยุติธรรม เผยคดีเมาแล้วขับยังอันดับ 1 แนะควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด แม้ผ่านช่วงเทศกาลมาแล้ว ศาลแขวงเชียงใหม่ พิพากษาลงโทษ คดีรองอธิบดีผู้พิพากษาฯ เมาขับชนรถสามล้อ คืนก่อนส่งท้ายปี ศาลฎีกา พิพากษาลงโทษจำคุก “เปรมชัย กับพวก” คดีล่าเสือดำในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ฯ พร้อมชดใช้เงิน 2 ล้านบาทและดอกเบี้ยแก่กรมอุทยาน ฯ ประธานศาลฎีกามอบนโยบาย 4 ด้าน “ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย” ลดการคุมขังตั้งแต่ชั้นจับกุม ให้ศาลเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนที่ซื้อขายทางออนไลน์ เน้นย้ำการพิจารณาคดีที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

COJ News
image
image
image
image
image
image