กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
สนง.ศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือป้องกันการกระทำผิดซ้ำ จากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ประธานศาลฎีกา ห่วงใยบุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ผลการนับคะแนนการเลือก ก.บ.ศ. ประจําชั้นศาลฎีกา ชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ และชั้นศาลชั้นต้น ศาลแพ่ง ชี้แจงเหตุเข้าใจคลาดเคลื่อนนัดวันพิจารณาคดี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ศาลบริหารจัดการคดีใหม่หลังสถานการณ์โควิด เร่งรัดทุกคดี กระชับเวลารวดเร็วขึ้น เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างเหมาะสม

Press Release
image
image
image
image
image
image