กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
ประธานศาลฎีกามอบนโยบาย 4 ด้าน “ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย” ลดการคุมขังตั้งแต่ชั้นจับกุม ให้ศาลเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนที่ซื้อขายทางออนไลน์ เน้นย้ำการพิจารณาคดีที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง “นายสรวิศ ลิมปรังษี”เป็นโฆษกศาลยุติธรรม มีอำนาจในการให้ข่าวสารของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานศาลยุติธรรม ยืนยัน “ศาลจังหวัดปัตตานี” ส่งหมายจับ นายสหชัย หรือเสี่ยโจ้ เจียรเสริมสิน ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร บ้านแหลม ตั้งแต่ 9 ต.ค 57

COJ News
image
image
image
image
image
image