กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
"นางเมทินี ชโลธร" ประธานศาลฎีกา ห่วงใยความปลอดภัยช่วงโควิด-ความสะดวกบริหารคดีแพ่ง ออกประกาศใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักยื่นฟ้อง-นั่งพิจารณา-อ่านคำพิพากษา มีผลตั้งแต่ 23 ก.ค.64 ศาลอาญา วางแนวปฏิบัติพิจารณาคำร้องปิดเว็บ เน้นไต่สวน 2 ฝ่ายให้โอกาสคัดค้านควบคู่ทำเร็วแจ้งไต่สวนไม่เกิน 7 วัน มองความมั่นคงมิติตุลาการสร้างกระบวนพิจารณาเป็นธรรม สังคมศรัทธาเชื่อใจ ไม่มุ่งแค่ปราบปราม โฆษกศาลยุติธรรม อธิบายแนวทางการบริหารจัดการคดีแพ่ง-คดีอาญาช่วงโควิด ที่ประชุม ก.ต.ศาลยุติธรรม เห็นชอบ “นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม” ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 มีผล 1 ต.ค.นี้ ศาลยุติธรรมจัดวางแนวทางการดำเนินคดีช่วงโควิดผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบเพื่อให้คู่ความดำเนินคดีได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19

COJ News
InfoGraphic
Podcast
image
image
image
image
image
image