กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโรงเรียนอำนาจเจริญ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 สนง.ศาลยุติธรรม ร่วมมือ ป.ป.ส. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติด เปิดคำสั่งฉบับเต็ม ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ใบปอ - ผักบุ้ง คดีหมายเลขดำ อ. 765/2565 สนง.ศาลยุติธรรม - กทม. ร่วมมือกันพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ขยายเครือข่ายผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมมือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แลกเปลี่ยน สนับสนุนข้อมูล และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

COJ News
image
image
image
image
image
image