กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
News
“ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ” กว่า 220 ศาล พร้อมแล้ว จัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ป.วิ.พ.มาตรา 20 ตรี เริ่ม 8 พ.ย.นี้ รวดเร็ว-ประหยัดค่าใช้จ่ายทางคดี ประธานศาลฎีกา แถลงผลการดำเนินงานตลอด 1 ปี “ความยุติธรรม ไม่มีวันหยุด” ศาลแขวงกระบี่ - ศาลแขวงตรัง พร้อมเปิดทำการ อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 1 ต.ค. 63 นี้ สำนักงานศาลยุติธรรม ลงนาม MOU สำนักงาน ป.ป.ช. เชื่อมโยงข้อมูลติดตามสถานะคดีทุจริต ผ่านระบบ CIOS 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพยุติธรรม รวดเร็ว สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกให้แก่คู่ความ ที่ใช้บริการระบบ CIOS

COJ News
InfoGraphic
Podcast
image
image
image
image
image
image