กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 4

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์  0 2541 2329

โทรสาร  0 2513 4790

 

 อีเมล์

news@coj.go.th

 

 

 Social