กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลแพ่งจัดทำโครงการ Walk & Drive Thru vs COVID -19

ศาลแพ่ง จัด โครงการ  “WALK & DRIVE THRU VS COVID-19 ”  เริ่มแล้ว 1 มิ.ย.นี้
ไม่หยุดพักเที่ยง บริการรับคำคู่ความที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล คู่ความสะดวกไม่ต้องลงจากรถ 5 นาทีเสร็จ ลดสัมผัสเข้าอาคาร ช่วยเลี่ยงติดเชื้อ

ตามที่ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประธานศาลฎีกาได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศกำหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติและคำแนะนำของคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ศาลแพ่งโดยนายสันติ วงศ์รัตนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง จึงมีดำริให้จัดทำโครงการ 
WALK & DRIVE THRU VS COVID-19  เพื่อลดจำนวนคู่ความ เข้ามาภายในอาคารศาลแพ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดยศาลแพ่ง ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ WALK & DRIVE THRU  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายนอกอาคารศาลแพ่ง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยงเพื่อให้บริการ  รับคำคู่ความ  คำร้อง  คำขอ คำแถลงต่าง ๆ ที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและไม่ต้องรอฟังคำสั่งศาล  โดยคู่ความสามารถเดินมายื่นหรือขับรถยนต์แล้วยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องลงจากรถและไม่ต้องเดินเข้าไปภายในอาคารศาลแพ่งซึ่งใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 
5 นาที 
  
ทั้งนี้ คู่ความสามารถติดตามผลคำสั่งของศาลผ่านช่องทาง QR Code โดยใช้วิธีสแกน  
QR Code  เพื่อสอบถามผลคำสั่งศาลผ่าน Line Official Account  ณ จุดบริการ WALK & DRIVE THRU  เมื่อสแกนแล้วสามารถเข้าไปสอบถามผลของคำสั่งศาล และยังสามารถสอบถามวันนัดพิจารณาคดี  โดยศาลแพ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งคำสั่งศาลผ่านทาง Line Official Account ดังสโลแกนที่ว่า “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ด้วยไดร์ฟทรู”
 
ทั้งนี้ ศาลแพ่งจึงขอเชิญชวนให้คู่ความใช้การยื่นฟ้องโดยระบบ e-filing และการติดตามข้อมูลคดี ตรวจดูคำสั่งศาล การยื่นขอคัดถ่ายเอกสาร การยื่น คำร้อง คำขอ คำแถลงต่าง ๆ ผ่านระบบ CIOS  ตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและสำนักงานศาลยุติธรรม  ก็จะทำให้คู่ความไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเอง  แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถใช้บริการ WALK & DRIVE THRU ณ จุดให้บริการนอกอาคารศาลแพ่งโดยไม่ต้องเข้าไปภายในอาคารศาล เพื่อลดความแออัดและไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image