กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

ข่าวสารและกิจกรรม
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ในเขตกรุงเทพมหานคร
image

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายผ่านการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

สมัครออนไลน์ได้ทาง https://iprd.coj.go.th/th/eform/category/form/id/21/iid/33


image เอกสารแนบ