กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

วันนี้ (18 ม.ค. 66) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ของศาลยุติธรรมเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรม ได้โดยง่าย สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประธานศาลฎีกา ที่ว่า “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”


image รูปภาพ
image
image