กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกาเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๖ และพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๗ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ