กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Center)

วันนี้ (15 ก.ย. 65) เวลา 8.30 น. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Center) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดตั้งขึ้น ณ อาคารศาลอาญา ชั้น 5 เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม ข้าราชการบำนาญ บุคคลในครอบครัว รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ส่วน คือ คลินิกอายุรกรรมให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรค โดยแพทย์เฉพาะทางและอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี และคลินิกออฟฟิศซินโดรม ให้บริการด้านกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร มีนักกายภาพบำบัดจากภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การบำบัดดูแลและฟื้นฟู เปิดให้บริการทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ โดยบุคลากรสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ มีบริการนัดหมายล่วงหน้าไม่ต้องรอคิว และบริการรับ – จ่ายยาจากโรงพยาบาลมาส่งถึงมือบุคลากร

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า การเปิด Medical Center ในวันนี้ ถือเป็นการนำร่องและเป็นต้นแบบในการขยายไปสู่ภูมิภาคในอนาคต พร้อมกับการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากประสบการณ์ นับเป็นก้าวสำคัญของศาลยุติธรรมในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรของศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของประธานศาลฎีกา

นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานมูลนิธิปกเกล้าตุลาการฯ มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ ด้ามสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง MICRO SUCTION PEN - HANDPIECE และชุดสว่านเจาะกระดูกขนาดใหญ่ รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามความต้องการของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image