กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ (18 พ.ค. 65) เวลา 8.30 น. ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  โดยมีนายประยุทธ ศิริล้น รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากศาลอุทธรณ์ภาค 3 ภาค 4 ศาลแรงงานภาค 3 ภาค 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ภาค 4 และศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และภาค 4 รวม 63 คน 

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวว่า ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการศาลด้วยไมตรีจิตที่ดี และให้บริการในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image