กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิจัยและบริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งส่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5

image เอกสารแนบ