กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนัก ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดที่นี่  ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)