กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม รูปแบบ On Site จำเลย 4 หลักสูตร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม

image เอกสารแนบ