Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ วัดบุรณศิริมาตยารามimage

วันนี้ (22 ธ.ค. 2565) เวลา 17.00 น. ศาลยุติธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีดังกล่าวมีนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ