กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกา ห่วงใยบุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (20 ธ.ค.) นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา และนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แสดงความห่วงใยบุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนใน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังจากเกิดสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง  ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง ในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้บ้านเรือนของบุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันระงับเหตุร้าย จึงขอให้บุคลากรศาลยุติธรรมและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ อาจส่งผลต่อการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แต่ศาลยุติธรรมยังมีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกท้องที่ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างที่สุด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเร่งบริหารจัดการคดีไม่ให้คั่งค้างในสถานการณ์ดังกล่าว

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ