Accessibility Tools

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประธานศาลฎีกา ห่วงใยบุคลากรศาลยุติธรรม เหตุคาร์บอมบ์นราธิวาส ใกล้ศาลเยาวชนฯ ชื่นชม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 สร้างขวัญกำลังใจขณะลงพื้นที่ตรวจราชการศาล บุคลากรกำลังใจดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ image

ภายหลังการก่อเหตุความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้ กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ย.2565 ซึ่งที่เกิดเหตุนั้นห่างจากสถานที่ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 200 เมตร น.ส.สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ทราบทันทีในวันเดียวกัน

โดยช่วงเช้าวันที่ 22 พ.ย.2565 หลังจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสเรียบร้อยแล้วระหว่างเดินทางกลับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ทราบข่าวเหตุการลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ก็ได้เดินทางไปศาลจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กำลังใจบุคลากรศาลยุติธรรมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยตลอด ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 รายงานต่อประธานศาลฎีกาทราบว่า บุคลากรทุกคนมีกำลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ และใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในพื้นที่

ภายหลังรับทราบรายงานประธานศาลฎีกา ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ที่ลงตรวจพื้นที่ในทันที รวมทั้งชื่นชมบุคลากรของศาลยุติธรรมในพื้นที่ทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและพึงระมัดระวังในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกา ยังแสดงความห่วงใยพร้อมให้กำลังใจคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ          ศาลยุติธรรม และบุคลากรศาลยุติธรรมทั้งหมดด้วยว่า “ขอชื่นชมทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ ขณะที่ความปลอดภัยของบุคลาการในหน่วยงานก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน ขอเป็นกำลังใจและให้มั่นใจในสวัสดิภาพความปลอดภัยที่ศาลยุติธรรมพร้อมดูแลทุกคน”


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ