กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลแขวงเชียงใหม่ พิพากษาลงโทษ คดีรองอธิบดีผู้พิพากษาฯ เมาขับชนรถสามล้อ คืนก่อนส่งท้ายปี

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่วงคืน 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่ 31 ธ.ค.64 ทำนองว่ามีชายซึ่งถูกถ่ายคลิปเผยแพร่ภายหลังเกิดเหตุรถเฉี่ยวชนรถกู้ภัย ที่ บริเวณแยกแสงตะวัน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และอ้างตัวว่าเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษานั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายชาญศักดิ์  สมประโยชน์ จำเลย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น, ขับรถโดยประมาท ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยอมทดสอบแอลกอฮอล์ และขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร

ศาลแขวงเชียงใหม่ ประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ 229/2565 ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง ศาลจึงมีคำพิพากษาเป็นคดีอาญาหมายเลขแดง 226/2565 ว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) (4), 78 วรรคหนึ่ง, 142 วรรคสอง, 154 (3), 157, 160 วรรคหนึ่ง, 160 ตรี วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อ.) มาตรา 91 ฐานขับรถขณะเมาสุรากับฐานขับรถโดยประมาท เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานขับรถขณะเมาสุราซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ.มาตรา 90 พิเคราะห์พฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดกับความเสียหาย ซึ่งปรากฏตามคำฟ้องว่าจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจ ถือว่าจำเลยสำนึกผิดและบรรเทาผลร้ายแล้ว ฐานขับรถขณะเมาสุรา ปรับ 18,000 บาท ฐานขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือตามสมควร ฯ ปรับ 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ปรับ 1,000 บาท

จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ. มาตรา 78 ฐานขับรถขณะเมาสุรา คงปรับ 9,000 บาท ฐานขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือตามสมควร ฯ คงปรับ 5,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร คงปรับ 500 บาท รวมปรับ 14,500 บาท      และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันมีคำพิพากษา ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

คดีนี้ หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วหากพนักงานอัยการโจทก์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา   คดีก็จะถึงที่สุด แต่หากมีการอุทธรณ์คำพิพากษาก็ต้องรอผลการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์  ภาค 5 ต่อไป

สำหรับในการดำเนินการในส่วนอื่นนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างรอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากต้นสังกัดของนายชาญศักดิ์  ซึ่งเมื่อได้รับแล้วจะต้องพิจารณารายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับผลของคดีข้างต้นว่าจะต้องดำเนินการทางวินัยต่อไปหรือไม่อย่างไร   หากข้อเท็จจริงอยู่ในข่ายที่จะต้องดำเนินการทางวินัยอย่างไร ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

****************************

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ