กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม ชี้แจงชัดไม่ละเลยตรวจสอบสัญญาณกำไล EM “พรชัย โควสุรัตน์” อดีตนายก อบจ.อุบลฯ หายระหว่างประกันตัว ย้ำติดต่อจำเลย-บุคคลอ้างอิงทันที หลังพบสื่อบางสำนักลงข่าวคลาดเคลื่อน

ตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อมวลชนบางสำนัก กรณี นายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจำเลยในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๓ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ กับ นายพรชัย โควสุรัตน์ กับพวกรวม ๓ คน จำเลย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายพรชัยมีกำหนด ๒๐ ปี อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ได้ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไลอีเอ็ม (EM) แก่นายพรชัย และนายพรชัยหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ โดยระบุว่า เนื่องจากสัญญาณชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวของสำนักงาน
ศาลยุติธรรมที่ติดตัวนายพรชัยได้ขาดหายไปประมาณเดือนเศษ จึงทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณกำไลอีเอ็มในการติดตามตัวนายพรชัยที่อยู่ระหว่างการหลบหนีคดีได้นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่ายังมีความคลาดเคลื่อนในบางประการ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวว่า ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจพบว่าชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ติดตามตัวนายพรชัย ขัดข้องและได้เปลี่ยนชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่นายพรชัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และในระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่พบความผิดปกติของอุปกรณ์ ต่อมาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชนของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุม ฯ ว่าสายรัดอุปกรณ์ที่ติดให้แก่นายพรชัยถูกทำลาย ศูนย์ควบคุม ฯ ติดต่อไปยังนายพรชัยและบุคคลอ้างอิงแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ โดยในระบบแจ้งว่าสายรัดถูกทำลายเมื่อเวลา ๐๓.๔๕ นาฬิกา ของวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชน ฯ จึงได้ติดต่อไปยังนายพรชัยทางโทรศัพท์แต่ไม่สามารถติดต่อได้ และได้ติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิงของนายพรชัยแล้วได้รับแจ้งเพียงว่า บุคคลอ้างอิงไม่ได้พักอาศัยอยู่กับนายพรชัยและไม่ได้ติดต่อกับนายพรชัยเป็นเวลานานแล้วไม่ทราบว่านายพรชัยอยู่ที่ใด ซึ่งถือว่า
นายพรชัยมีพฤติการณ์ที่อาจจะหลบหนี หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามคำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชน ฯ จึงได้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวให้ศาลทราบ

เมื่อถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อันเป็นกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายพรชัย
ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ จึงมีคำสั่ง
ออกหมายจับนายพรชัย และปรับนายประกันเต็มตามสัญญา มิได้เป็นการปล่อยปละละเลยหรือไม่ดูแลการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

**********************


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ