กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ศาลยุติธรรมทั่วประเทศยังคงเปิดทำการ และเปิดบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

วันนี้ (9 ก.ค.64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมขอแจ้งว่า ศาลยุติธรรม
ทั่วประเทศยังคงเปิดทำการและให้บริการแก่คู่ความ ประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรมเช่นเดิม
แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
คู่ความสามารถติดต่อราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับบริการทุกประเภทได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ทั้งการยื่นฟ้องคดี ยื่นคำให้การต่อสู้คดี  ยื่นคำร้องคำขอต่าง ๆ การสืบพยาน การไกล่เกลี่ย ฯลฯ             

โดยศึกษาวิธีการจากข้อมูลติดต่อราชการศาลทางอิเล็กทรอนิกส์
https://techno.coj.go.th/ th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/242617
หรือสอบถามได้ที่สำนักส่งเสริมงานตุลาการ โทร. 0 2512 8498-9 กด 0
หรือดูประกาศของแต่ละศาลได้จากเว็บไซต์ของแต่ละศาล https://www.coj.go.th/th/content/category/detail/id/6/iid/121186


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ