กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 3: การให้ฟื้นฟูกิจการและการตั้งผู้ทำแผน โดย ดร.กนก จุลมนต์

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image