กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Information and Public Relations Division

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
image

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดทำ "สื่่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานรัฐ"

ดูได้ทาง https://ggde.nacc.go.th/vdo